Esmaabi

Esmaabiandjate valimine, koolitamine, vahendite kontrollisüsteemi loomine.

Esmaabi korraldamisel peab tööandja hoolikalt kõik vajalikud etapid läbi mõtlema, sest õigeaegsest ja oskuslikust esmaabist võib sõltuda inimese elu ja edasine tervis. Abi peab olema kättesaadav igas tööga seotud olukorras ja ettevõtte juhi ülesanne on seda organiseerida nii, et tehtud oleks kõik, suutmaks kannatanut mistahes olukorras arstiabi saabumiseni elus hoida. Esmaabivahendite asukoht peab olema kergesti ligipääsetav ning selgelt ja nõuetekohaselt märgistatud. Esmaabivahendite asukoha märgistus on valge rist ruudukujulisel rohelisel taustal.

Nõutavate esmaabivahendite nimekiri on esitatud sotsiaalministri määruses, kogus sõltub töötajate arvust ettevõttes. Tööandja määrab esmaabivahendite korrashoiu eest vastutaja, tavaliselt on selleks esmaabiandja. Töökohas tuleb ette näha ruum, kus saab anda esmaabi ja hoida kannatanut kuni arstiabi saabumiseni.