Ohutusjuhendid

Ohutusjuhendite koostamine tehtavatele töödele ja kasutatavatele seadmetele ja liinidele.

Tööandja kinnitatud kirjalik ohutusjuhend, mis sisaldab õigusaktidest tulenevaid terviseriskide ennetamiseks mõeldud nõudeid, aitab tagada põhjalikuma juhendamise. Samuti on kirjalikust juhendist võimalik hilisemate ohutusnõuete rikkumise korral välja selgitada selle põhjused – kas tegemist oli töötaja poolt talle teadaoleva nõude tahtliku rikkumisega või ei pruukinud töötaja sellisest nõudest üldse teadlik olla. Ohutusjuhendeid tutvustatakse töötajale esmajuhendamisel enne tööle asumist. Tööandja korraldada on ohutusjuhendite koostamine. Ohutusjuhendeid säilitatakse vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.