Kui juhtus!

  • Õnnetuse dokumentatsiooni koostamine
  • Uurimises osalemine
  • Suhtlemine inspektsiooniga
  • Nõustamine kutsehaiguste küsimustes