Kuidas saame teile kasulik olla?

Töökeskkonna riskianalüüs

Vastavalt tegutsemisvaldkonnale koostöös kliendiga ohtude kaardistamine, ohutegurite mõõdistuste läbiviimine, vastavalt tulemustele töötervishoiu- ja ohutuse meetmekava koostamine.

Ohutusaudit

On hea meel, et paljud kliendid pöörduvad järjest rohkem sooviga mitte ainult analüüsida dokumentide vastavust Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele ning sellest lähtuvatele määrustele ja nõuetele, vaid ettepanekuga hinnata, kas töökohal on ohutud tingimused tegevuste läbi viimiseks korraldatud nii, et töötaja ise ja ka tema kolleegid igal õhtul tervelt oma pere juurde koju jõuaksid.

Ohutusjuhendite koostamine ja ohutusalane dokumentatsioon

Vajalike valdkonnaga seotud dokumentide koostamine.

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialisti teenuse osutamine lähtuvalt ettevõtte suurusest, seadusandluse alusel rakenduvate nõuete mahust ja kliendi soovidest.

Kes me oleme?

Oleme tegutsenud töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas aastast 2011. Koostöös klientidega on tehtud üle 100 riskianalüüsi peamiselt ohtlikemais valdkondades nagu puidu- ja metallitööstus, aga ka toitlustamine, sotsiaalhoolekanne, ehitus, logistika, transport jne. Lisaks on kogemus ja toetav taust erinevate kvaliteedisüsteemide juurutamisel, haldamisel ja audititel sh. ISO 9001, 14001 ja 45001.

Töökeskkonna haldus ei sisalda ainult dokumentatsiooni koostamist ja nõuete jälgimist vaid ka kogemuskoolitusi juhtumite ja seadmete baasil, erinevate koostööpartneritega infopäevade organiseerimist, esinemisi infotundides, ohutusalaste filmide tegemist ja muid töötajate ohuteadlikkuse tõstmise võtteid, mille parimaks tagasisideks on kergete tööõnnetuste miinimumini viimine ja raskete või surmaga lõppevate õnnetuste puudumine.

OÜ Margitex on Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumis registreeritud mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajana (tõend nr. 0036).

Meie partnerid