Isikukaitsevahendid

Vajadus selgitatakse välja töökeskkonna riskianalüüsiga. Kogemus ja kasutuspõhine nõustamine toimub lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast, ametikohtadest, ohutegurite iseloomust. Abivahendite ( ortoosid, sisetallad, kontoriergonoomia abivahendid jms. ) valiku nõustamine.