Sisekontroll

Tööohutuse üldine korraldamine, sisekontrolli süsteemi loomine ja läbiviimine vastavalt ettevõtte suurusele, spetsiifikale ja vajadusele.