Margit Parmas: vahel tuleb elus vastu võtta kiireid otsuseid

Tööohutusele ja töötervishoiule suunatud konsultatsiooniteenuseid pakkuva ettevõtte Margitex OÜ looja Margit Parmase ellu veeretas elu ühe väljakutse teise järel, millega naine lihtsalt kaasa läks. «Go with the flow,» ütleb ta olevat oma elufilosoofia.

Leidub neid, kelle kohta võib ilma suurema süütundeta öelda, et «kes teeb, see jõuab» – iseendale tööandjana töötervishoiu ja – ohutuse maailmas tegutsev Margit Parmas on üks neist.

Habras ja naiselik Margit tunnistas, et tema on üks neist ettevõtjatest, kelle juurde on elu ise võimalused toonud, seda enam, et naine on õppinud hoopis muud eriala kui töötervishoid ja -ohutus. «Isegi personalijuhtimist ei ole ma õppinud,» naljatles ta.

Peale tervelt kümnendi jagu finantssektoris töötamist tekkis naise ellu võimalus teha kannapööre ja hakata tegelema töötervishoiu- ja tööohutuse, lisaks kvaliteedisüsteemide juurutamisega puidusektoris.

«Alustama pidi põhimõtteliselt nullist ja ise veest välja ujuma, aga tahe oli suur ja saigi ise õpitud, ennast täiendatud, arenetud ja seda kõike tegelikult tolleaegse tööandja ja suurepäraste koostööpartnerite toel,» meenutas Margit.

Kõike muud kui klassikaline ettevõtte loomine

Seega ei olevat tema ettevõtjaks saamisel mitte ühtegi klassikalise ettevõtte loomise «tunnust». «Ma ei teinud midagi loogilist ja tavapärast, mida tehakse ettevõtlusega alustamist plaanides, näiteks nagu äriplaani kirjutamine, turu-uuringud, tasuvuseanalüüsid ja muu loogiline ja tavapärane, mis selle protsessi juurde käib,» jätkas ta.

Motivaatorid olid hoopis nõudlus, hea võimalus ja loomulikult suur huvi iseseisvalt katsetada.

Margit eelistab nimetada end ettevõtja asemel pigem konsultandiks, kes on läbi õppimise ja kogemuse arenenud oma ala professionaaliks.

Töötervishoid ja -ohutus on hakkaja naise sõnul vägagi nišivaldkond, kus ei ole märkimisväärset konkurentsi ning kehtib tõsiasi, et selles vallas tuleb olla kas pühendunud fanaatik või siis üldse mitte midagi teha.

Juba seitse aastat ettevõtja

Margiti ettevõte sai loodud tänaseks juba seitse ja pool aastat tagasi, peamised tegevussuunad on seni olnud töökeskkonnaspetsialisti teenuse pakkumine, konsultatsioon, koolitused ja riskianalüüsid.

Margitex OÜ on registreeritud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajana. «Litsentseerimiseks tuli end ka kõige muu hulgas Tallinna Tehnikaülikoolis täiendada ja saada ka kutsetunnistus,» täpsustas ta.

Areng on olnud vägagi kiire ja päris mitmel perioodil on naine avastanud end paljudele tuttavas tule kustutamise situatsioonis, kus jõutakse tegeleda esmavajaliku, ent mitte sisuliste ja arendust vajavate teemadega.

«Tempo on olnud selline, et tagaplaanile on jäänud näiteks kodulehe ajakohastamine ja muu taustategevus, millest samas ei ole ka olnud väga puudust, kuna info teenuse kohta liigub pigem läbi positiivse kogemuse või suurepäraste koostööpartnerite,» kõneles ta.

Pigem vähem, kuid paremini

Ajaga on Margit jõudnud paljudele tuttava tõdemuseni, et pigem vähem ja paremini kui rohkem ja pinnapealsemalt. «Olen õppinud ka ei ütlema. Kindlasti on olnud ka negatiivseid kogemusi ja tagasilööke ning ka siin ei ole midagi uut – tuleb usaldada oma sisetunnet ja kohe, mitte oodata, et äkki olukord laheneb,» ütles ta.

Ka siin valdkonnas kehtib Margiti hinnangul tõsiasi, et kõik inimesed ei saagi omavahel sobida ja vahel tuleb anda teistele võimalus. «Seda enam, et tegu ei ole mitte sooloprojekti, vaid meeskonnatööga, ja seda igal tasandil.»

Tänaseks on Margit toimetanud töökeskkonnaspetsialistina puidu ja metalli valdkonnas pea kümmekond aastat, millest kolm ja pool täiesti iseseisva ettevõtjana.

«Olen loomulikult rahul, et tegin õige otsuse ja seda ka vaatamata sellele, et pean olema klientidele 24/7 kättesaadav ning ma olen seda hea meelega,» leidis ta.

Ka hindab ta väga võimalust tegeleda vähempakiliste teemadega näiteks nädalavahetusel, kui nädala sees on vaja tegeleda perekondlike teemadega. «Sain tõestust, et suudan vägagi ideaalselt oma aega planeerida ning tehes poole ajast tööd kodukontoris, suudan ideaalselt ka režiimi hoida,» kinnitas ta.

Toetab kaugtöö võimalust kohe kahe käega

Kahe käega toetab Margit järjest aktuaalsemat kaugtöö võimalust, mida tema hinnangul ei saa aga kindlasti võtta üks ühele mõõdupuuga. «Paljudele see siiski ei sobi, olgu siis tööst või isikuomadustest tulenevatel põhjustel,» tõdes ta.

«Kuhu edasi, miks sa ei laiene, miks sa ei palka töötajaid – need, on küsimused, mida on minult väga palju küsitud,» märkis ta.

Kiiremateks perioodideks ja vahel ka projektipõhiselt on Margitil oma meeskond, samas on tema sõnul pea kõikides valdkondades viimastel aastatel erakordselt tugevalt tunda andnud kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Lisaks on Margiti sõnul ajas eriti teravalt esile tulnud mõned kindlad nõudmised, nagu vene keele oskus: juba poolteist aastat on tulnud teha järjest enam koolitusi vene ning ka inglise keeles.

«Sestap eelistan ma laienemise asemel pigem olla oma püsiklientidele n-ö omainimene, kelle poole võib igal ajal pöörduda ja keda saab usaldada,» ütles ta.

Inimeste palkamine toob Margiti sõnul märgatava lisakoormuse pikaldase väljaõpetamise näol. Horisontaalset laienemist, näiteks kellegi koostööpartneriga ühinemist, et pakkuda laiema ampluaaga teenust nagu nt esmaabikoolitusi ja -tarbeid, tervisekontrolli, isikukaitsevahendeid ja muud valdkonnaga seonduvat, ei ole ta ka seni suurt mõtet näinud ette võtta. «Eraldiseisev sünergia toimib praegu selleks piisavalt kenasti ja muudatusteks ei näe vajadust. Samas kes teab, mis tulevik toob,» märkis ta.

Finantsid ja finantskultuur

Kuna ettevõtte rahavoog on Margitex OÜ-l pooleks püsikliendi lepingud vs. konsultatsioonitasud, ei ole tulnud väga palju laekumisi planeerida, ka ei ole tal kogu selle aja jooksul olnud olulist võlgnikega tegelemist.

«Seda positiivset emotsiooni ei ole suutnud rikkuda ei vahepealne majanduslangus ega ka mõned liiga suure hurraaga alustamised,» lisas ta.

Margit tõdeb rõõmuga, et järjest vähem kohtab ükskõikset suhtumist tööohutusse – võrreldes kümmekonna aasta taguse ajaga on järjest vähem ettevõtteid, isegi väikseid, kes ei pea inimeste elu ja tervist oluliseks.

Ettevõtlusega alustajaile: kindlasti jah!

Inimestele, kes soovivad täna ettevõtlusega alustada, ütlen kindlasti jah. «Kas on kerge? Ei, kindlasti mitte. Usun, et iga ettevõtja on kasvõi korra kätt südamele pannes mõelnud, et oh kui hea oleks lihtsalt tulla ja minna ja iga kuu alguses oma kontolt raha leida,» arutles ta kerge muigega.

Margiti sõnul ei saa tema valdkonda ja teenust võrrelda mõne tavapärase toote või teenuse müügiga, kus on kriitiline kaal turul, turundusel, majanduse üldisel olukorral, tavapärastel toimimismehhanismidel ja seaduspärasustel.

«Pigem on tegu iseenda teadmiste, oskuste ja nüüdseks ka kogemuse pakkumisega, kus kindlasti oli ka suur risk põruda ja ebaõnnestuda,» lausus ta.

«Olen saanud hoida ennast motiveerituna selles nii mõnegi jaoks igavas valdkonnas läbi erinevate võimaluste, alustades filmide tegemisest ja lõpetades «piiri taha» minekuga. Saan öelda, et olen andnud nii mõnessegi väga mastaapsesse ettevõtmisesse oma panuse,» hindas Margit kõike kogetut ajas tagasi vaadates.

«Tänan iga hetke ja sündmust, mis tulid mind õpetama, arendama ja suunama ning tänan toredaid inimesi, kellega käsikäes olen jõudnud tänasesse päeva.»

Allikas: postimees.ee