OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 standard, mis on kasutusel töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemis. See võimaldab organisatsioonil juhtida riske ning parendada seda valdkonda. Standard pakub süstemaatilist lähenemist ohtude identifitseerimiseks ning kas nende kõrvaldamiseks või riskide vähendamiseks.

Kes saab kasutada OHSAS 18001?

Igat tüüpi organisatsioonid. Te peate saavutama sertifitseerimise selle standardi alusel.

Mis kasu toob OHSAS 18001

  • Vähendab riske – saab panustada tervemasse töökeskkonda ning vähendada õnnetusjuhtumite, töötajate haigestumiste ja tööajakaotuste arvu.
  • Suurendab töötajaskonna moraali – aitab toetada suurenenud töötajate moraali ning vähendab võlanõudeid ning kindlustusmakseid.
  • Usaldusväärsus – teie organisatsioon saab kasu suurenenud usaldusest, kui teie töötervishoiu ja -ohutuse süsteem on sõltumatult juurutatud ja hinnatud.
  • Konkurentsieelis – annab võimaluse töötada organisatsioonidega, kelle lepingutingimuseks on sertifitseeritud töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem