Ohutegurite mõõdistamine

Töökeskkonna ohutegurite mõõdistamine koostöös akrediteeritud partneritega:

  • Müra
  • Valgustatus
  • Keemilised ained
  • Elektromagnetväljad
  • Sisekliima parameetrid
  • Vibratsioon