Riskianalüüs

Vastavalt tegutsemisvaldkonnale koostöös kliendiga ohtude kaardistamine, ohutegurite mõõdistuste läbiviimine, vastavalt tulemustele töötervishoiu ja tööohutuse meetmekava koostamine.

Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja selgitab välja, hindab ja kontrollib töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid töökohal ohustada. Üldiseks põhimõtteks peaks olema, et töötajate tervist ohustavad tegurid avastatakse enne, kui nende toime realiseerub, sest ohutegurite mõjutamine on edukas vaid siis, kui oleme nende olemasolust ja tekkepõhjustest teadlikud.